Định nghĩa

Biểu Mẫu Là Gì – Nghĩa Của Từ Biểu Mẫu Trong Tiếng Việt – Thienmaonline

Rate this post

1. Khái niệm

– Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

Trong CSDL Access, biểu mẫulà một loại đối tượng được thiết kế để:

Xem thêm: Biểu mẫu là gì

Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữliệu.Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

Đang xem: Biểu mẫu là gì

2. Làm việc với biểu mẫu

– Để làm việc với biểu mẫu ta chọn Forms trong bảng chọn đối tượng.

*

Hình 1: Cửa sổ CSDL QuanLi_HS với trang biểu mẫu

a. Tạo biểu mẫu mới

– Cách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu.

– Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.

– Ngoài ra, ta cũng có thể kết hợp cả việc dùng thuật sĩ và tự thiết kế để tạo biểu mẫu. Dưới đây chúng ta xét cách làm này:

HOT: Lông đền tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về vật tư thiết bị

ÉT Ô ÉT:  TẠI SAO &quotHỒNG NHAN&quot LẠI &quotBẠC PHẬN&quot - BKE.edu.vn

Nháy đúp Create form by using wizardTrong hộp thoại Form Wizard: Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available FielsNháy Next để tiếp tục.

*

Hình 2: Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

b. Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế

– Ta chuyển sang chế độ thiết kếđể thay đổi hình thức biểumẫu.

*

– Tại đây ta có thể thực hiện:

Thay đổi nội dung các tiêu đề;Sử dụng phông chữ tiếng Việt; Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu); Di chuyển vị trí các trường (thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay),…

Xem thêm: Hierarchy Là Gì – Nghĩa Của Từ Hierarchy

– Sau khi thay đổi, nháy nút

để lưu biểu mẫu.

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

a. Chế độ biểu mẫu

– Biểu mẫu trong chế độ này thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu.

– Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, thực hiện:

Xem ngay: Bói bài Tarot – Bạn có hiện diện trong tâm trí của người ấy lúc này?

Cách 1: Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu.Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

.Cách 3: Nháy nút

(Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

b. Chế độ thiết kế

– Để làm việc trong chế độ thiết kế, thực hiện:

Cách 1: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

ÉT Ô ÉT:  Công cụ dụng cụ là gì? Các cách phân bổ CCDC đúng quy trình

.Cách 2: Nháy nút

nếu đang ở chế độ biểu mẫu.

Xem thêm: điệp viên hai mang là gì

– Một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế:

Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề;Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

HOT: Rubric (academic) – Wikipedia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button